Toyota RAV4

3 vehicle(s) in stock
2009 Toyota RAV4

2009 Toyota RAV4

 • Stock #: 437633
 • Engine: Gas I4 2.5L/152
 • Transmission: Automatic
 • Drivetrain: FWD
 • MPG: 22 / 28
2008 Toyota RAV4

2008 Toyota RAV4

 • Stock #: 437606
 • Engine: Gas I4 2.4L/144
 • Transmission: Automatic
 • Drivetrain: FWD
 • MPG: 21 / 27
2012 Toyota RAV4

2012 Toyota RAV4

 • Stock #: 435724
 • Engine: Gas I4 2.5L/152
 • Transmission: Automatic
 • Drivetrain: FWD
 • MPG: 22 / 28